ทันทีที่คุณเพิ่มโดเมนของเว็บไซต์ของคุณ Cookie Wow จะทำการสแกนเว็บไซต์ของคุณเพื่อตรวจสอบคุกกี้และสคริปต์ต่าง ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ของคุณโดยอัตโนมัติ โดยคุณสามารถดูลิสต์ของคุกกี้และสคริปต์ทั้งหมดที่ถูกสแกนได้ในเมนูสแกนคุกกี้ (Cookies Scanner) ในแดชบอร์ดโดยในตารางของรายการคุกกี้ที่พบ จะมีคอลัมน์หมวดหมู่ของคุกกี้ (Category) ซึ่งจะเป็น drop down list ให้เลือกหมวดหมู่ของคุกกี้ต่าง ๆนอกจากนั้น Cookie Wow จะทำการกำหนดหมวดหมู่ของคุกกี้บางรายการที่ถูกพบเห็นได้บ่อยไว้ล่วงหน้า เช่น คุกกี้จาก Google Analytics (_ga) จะถูกกำหนดให้เป็นหมวดหมู่ Analytics โดยเราจะกำหนดหมวดหมู่ของคุกกี้ตาม https://cookiedatabase.org/

คุกกี้ที่ถูกกำหนดหมวดหมู่แล้วเท่านั้น จะถูกดึงไปที่หน้า จัดการคุกกี้ (Manage Cookies) โดย คุกกี้ทั้งหมดที่อยู่ในหน้าจัดการคุกกี้ จะถูกตั้งค่าให้เป็นคุกกี้ที่จะถูกบล็อกโดยอัตโนมัติก่อนได้รับความยินยอมตามหมวดหมู่จากผู้ใช้งาน*หากท่านไม่ต้องการให้บล็อกคุกกี้จาก Google Analytics ท่านสามารถทำการ Anonymize IP แล้วเปลี่ยนหมวดหมู่ของคุกกี้จาก Google Analytics และ Google Tag Manager ของท่านให้เป็นคุกกี้ที่จำเป็น (Necessary)

สำหรับคุกกี้ที่ยังไม่ถูกจัดหมวดหมู่ คุกกี้นั้น ๆ ก็จะยังไม่ถูกดึงไปที่หน้าจัดการคุกกี้ และยังไม่ถูกตั้งค่าให้เป็นคุกกี้ที่ถูกบล็อกโดยอัตโนมัติ จนกว่าท่านจะกำหนดหมวดหมู่ให้กับคุกกี้นั้น ๆ
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!