โดยปกติแล้วการติด tag script ที่ให้บริการโดย Google จะมีการอ่านและเขียน Cookie รวมถึงมีการส่ง HTTP requests เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำ Analytics, การวัดผล Conversion และการทำ Remarketing เป็นต้น

ซึ่งทาง Google ได้มีสิ่งที่เรียกว่า Consent Mode ให้ Web Developer ได้กำหนดการเข้าถึง Cookie ของ Google tag script และสามารถ Update config ได้ หาก User ได้ให้ Consent กับทางเว็บแล้ว

โดยมีบริการของ Google ที่ support consent mode ดังนี้
Google Ads
Floodlight
Google Analytics
Conversion Linker

Google Consent Mode

การติดตั้ง google script tag ให้สัมพันธ์กับการให้ consent ของ user โดย google tag จะมี API ให้ดังนี้
gtag('consent', '<consent_command>)', {<consent_type_settings>});
ซึ่ง <consent_command> จะสามารถใส่ค่าได้ดังนี้

'default' - คือการเซ็ท default setting เริ่มต้นให้กับหน้าเว็บ
'update' - ใช้สำหรับ update tag ซึ่งเราจะใช้คำสั่งนี้ในการ update tag เมื่อ user ให้ consent กับตัว script ของ Cookie Wow

และ <consent_type_settings> คือ object ที่ใช้ระบุประเภทของ google tag ว่าจะให้เป็น 'denied' หรือ 'granted'.

เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น จะขอยกตัวอย่างการติดตั้ง gtag script ดังนี้

เริ่มต้นเราจะต้องบอก gtag ให้ค่า default เป็น deniedเพื่อเป็นการตั้งค่าให้ Google Analytics และ Google Ads ไม่ทำการเขียน first party cookie บนเว็บไซต์เรา รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ดูเพิ่มเติมได้ที่ Consent Mode แต่เรายังสามารถเก็บสถิติจำนวนคนเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้อยู่

หลังจากที่ตั้งค่า Default เป็น Denied แล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการ update gtag consent ตามหมวดที่ user ได้ให้ไว้กับทางเว็บเรา ซึ่งขั้นตอนนี้จำเป็นต้องติดตั้ง Cookie Wow script ก่อน ดูได้ที่ วิธีการติดตั้ง Cookie Wow Script หากติดตั้งอยู่แล้ว คุณสามารถ update gtag consent ได้โดยการประกาศ function javascript ชื่อ cwcCookieWrapper ตามตัวอย่างดังนี้ซึ่งตัว Cookie Wow Script จะเรียกใช้งาน function นี้โดยมีเงื่อนไขดังนี้
เมื่อ user กด accept consent ที่ banner
เมื่อ user มีการแก้ไข consent และกด accept consent ที่ banner
เมื่อ user เคยให้ consent ไปแล้ว และกลับเข้ามาที่เว็บอีกครั้ง หรือเปิดหน้าอื่นๆ

จากเงื่อนไขดังกล่าว คุณสามารถนำไปประยุกต์กับการใช้งานด้านอื่นๆ ได้ตามต้องการ โดยเรียกใช้ฟังก์ชั่น window.cwcIsUserAccept(‘ชื่อหมวดหมู่’) เพื่อดักเงื่อนไขว่า user ของเว็บไซต์ของคุณได้ยอมรับ consent ตามชื่อหมวดหมู่ที่ตั้งไว้ในหน้า manage cookies ของระบบ Cookie Wow

จากภาพตัวอย่างด้านบน คุณสามารถเรียกใช้ API ของ google ในการ update consent ตามเงื่อนไขที่ user ได้ยอมรับ consent มาได้
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!