ได้ หากท่านต้องการชำระเงินด้วยวิธีการโอเนเงิน ท่านสามารถแจ้งเข้ามาที่ Live Chat ของ Cookie Wow และแจ้งแพลนที่ต้องการใช้ (เช่น แพลน Medium รายปี) รวมถึงข้อมูลในการออกใบแจ้งหนี้ (หากต้องการ) จากนั้นทางฝ่ายบัญชีจะดำเนินการให้ท่านต่อไป
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!