วิธีใช้ Consent Mode ผ่าน GTM(Google Tag Manager)

Consent Mode คืออะไรConsent Mode คือ วิธีจัดการ consent (ความยินยอม) ของผู้ใช้ผ่าน GTM เพื่อกำหนดขอบข่ายหรีอจำกัดการทำงานบางอย่าง เช่น การบันทึก Cookie ของ GA4 โดย เราจะทำการกำหนดเงื่อนไขในการทำงานต่างๆ ของ Tag ผ่าน GTMการติดตั้งโดยใช้ Template


Install Templates

ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่ Cookie Wow - Google consent mode Template

ไปที่ https://tagmanager.google.com/#/home และเลือกโปรเจ็กที่คุณต้องการติดตั้ง Google Consent Modeคลิกที่ Templates ที่อยู่ทางด้านซ้ายของ Panel
ด้านใน Tag Templates , คลิกที่ Newคลิกที่ three-dot button ที่อยู่บริเวณด้านขวาบน
เมื่อมี Dropdown menu เลือก Importเลือกไฟล์ที่เราต้องการใช้งานจากข้อ 1
กด Save เพื่อบันทึกCreate Triggers

ไปที่ https://tagmanager.google.com/#/home และเลือกโปรเจ็กที่คุณต้องการติดตั้ง Google Consent Modeคลิกที่ Triggers บริเวณด้านซ้ายมือ
ด้านใน Triggers , คลิกที่ Newคลิกที่ Choose a trigger type to begin setupเลือก Custom Eventจากนั้นตั้งชื่อ Event name ว่า CookieWowConsentUpdated และเลือก This trigger fires on เป็น All Custom Eventsตั้งชื่อ Trigger ว่า CookieWow Event และกด Saveทำตามขั้นตอนที่ 3 และ 4 อีกครั้งเพื่อสร้าง Trigger สำหรับตั้งค่า default consent
เลือก Consent Initialization และเลือก This trigger fires on เป็น All Pagesตั้งชื่อ Trigger ว่า Initialize - All Pages และ SaveCreate Tags

ไปที่ https://tagmanager.google.com/#/home และเลือกโปรเจ็กที่คุณต้องการติดตั้ง Google Consent Mode
คลิกที่ Tags บริเวณด้านซ้ายมือ
ด้านใน Tags , คลิกที่ Newคลิกที่ Choose a tag type to begin setup ใต้ Tag Configurationเลื่อนลงมาที่ Custom เลือก CookieWow-GCMคลิกที่ Choose a trigger to make this tag fire ใต้ Triggering
เลือก CookieWow Eventกดเครื่องหมาย + เพื่อเพิ่ม Trigger

เลือก Initialization - All pagesตั้งชื่อ Tags และกด Save เพื่อบันทึกตรวจสอบว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่

ไปที่ https://tagmanager.google.com/#/home และเลือกโปรเจ็กที่คุณต้องการติดตั้ง Google Consent Mode
คลิกที่ปุ่ม Preview บริเวณด้านขวาบน จะมีหน้าต่าง Tag Assistant แสดงขึ้นมาใส่ URL ที่ต้องการตรวจสอบและคลิก Connectจะมีหน้าต่างเว็บไซต์ที่ท่านต้องการตรวจสอบแสดงขึ้นมา
ในหน้าต่าง Tag Assistant คลิกที่ Initialization ด้านซ้ายมือ
ใต้ Consent Tab หากคุณยังไม่ได้ให้ความยินยอมผ่าน CookieWow Banner คุณจะเห็นค่าของ analytics_storage and ad_storage เป็น ‘denied’ และเมื่อเข้าไปยัง network ของ browser ของคุณ ใน network ข้อมูลที่ส่งไปยัง GA จะมี tag GA100

หลังจากให้ความยินยอมผ่าน CookieWow Banner แล้ว analytics_storage และ ad_storage จะเป็น ‘granted’. และเมื่อเข้าไปยัง network ของ browser ของคุณ ใน network ข้อมูลที่ส่งไปยัง GA จะมี tag GA111

การติดตั้งแบบ Manual


<script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments)};
   console.log('test')

   gtag('consent', 'default', {
    'ad_storage': 'denied',
    'analytics_storage': 'denied',
   })
  </script>

  <!-- Google Tag Manager -->
  <script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
  new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
  j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
  'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
  })(window,document,'script','dataLayer','CONTAINER-CODE');</script>
  <!-- End Google Tag Manager -->

  <!-- Cookie Consent by https://www.cookiewow.com -->
  <script type="text/javascript" src="https://staging.cookiecdn.com/cwc.js"></script>
  <script id="cookieWow" type="text/javascript" src="https://staging.cookiecdn.com/configs/PrzdwtxKMDQNYGJk4DJ7gbcH" data-cwcid="PrzdwtxKMDQNYGJk4DJ7gbcH"></script>
  
		<script type="text/javascript">
   function cwcCookieWrapper() {
    if (window?.cwcIsUserAccept === undefined) return

    if (window.cwcIsUserAccept('analytics')) {
     gtag('consent', 'update', {
      'analytics_storage': 'granted'
     })
    }

    if (window.cwcIsUserAccept('marketing')) {
     gtag('consent', 'update', {
      'ad_storage': 'granted'
     })
    }
   }

   cwcCookieWrapper()
		</script>สามารถดูข้อมูลการใช้ Consent Callback เพิ่มเติมได้ที่ https://app.crisp.chat/website/ee859ce6-e4d8-427d-9552-52ee58fe4b3e/helpdesk/articles/th/a5032fd7-1bdc-4288-9a8b-3bbaf70b6ac1/)

References


https://developers.google.com/tag-platform/devguides/consent
https://support.google.com/google-ads/answer/10000067
https://support.google.com/analytics/answer/9976101

อัปเดตเมื่อ: 06/02/2023

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!