คุกกี้ที่เราใช้

แบนเนอร์คุกกี้ของ Cookie Wow มีการใช้คุกกี้สำหรับ
แยก session ของผู้ใช้
เก็บสถานะความยินยอมของผู้ใช้

คุกกี้จะถูกบันทึกลงบนโดเมน(domain) เช่น ถ้าผู้ใช้กดปุ่มบนแบนเนอร์คุกกี้ใน app.cookiewow.com cookie จะถูกเก็บลงบนโดเมน(domain) .cookiewow.com
การบันทึกคุกกี้ลงบนโดเมน(domain) ทำให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถใช้แบนเนอร์เดียวกันกับทุก ๆ ซับโดเมน(sub domain)ได้

รายชื่อคุกกี้ที่เราใช้

ชื่อ Cookieวันหมดอายุ (Default)คำอธิบาย
cwc_consent_[:banner_id]1 ปีบันทึกเมื่อผู้ใช้กดปุ่มใด ๆ ก็ตามบนแบนเนอร์ ใช้สำหรับ แยก session ผู้ใช้ รวมถึงเก็บสถานะความยินยอมที่ผู้ใช้กดยอมรับ / ปฏิเสธ / ปิด
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!