บทความเกี่ยวกับ: ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Cookie Wow

แบนเนอร์คุกกี้ของ Cookie Wow ใช้คุกกี้อย่างไรบ้าง

คุกกี้ที่เราใช้แบนเนอร์คุกกี้ของ Cookie Wow มีการใช้คุกกี้สำหรับ
แยก session ของผู้ใช้
เก็บสถานะความยินยอมของผู้ใช้

คุกกี้จะถูกบันทึกลงบนโดเมน(domain) เช่น ถ้าผู้ใช้กดปุ่มบนแบนเนอร์คุกกี้ใน app.cookiewow.com cookie จะถูกเก็บลงบนโดเมน(domain) .cookiewow.com
การบันทึกคุกกี้ลงบนโดเมน(domain) ทำให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถใช้แบนเนอร์เดียวกันกับทุก ๆ ซับโดเมน(sub domain)ได้

รายชื่อคุกกี้ที่เราใช้ชื่อ Cookieวันหมดอายุ (Default)คำอธิบาย
cwc_consent_[:banner_id]1 ปีบันทึกเมื่อผู้ใช้กดปุ่มใด ๆ ก็ตามบนแบนเนอร์ ใช้สำหรับ แยก session ผู้ใช้ รวมถึงเก็บสถานะความยินยอมที่ผู้ใช้กดยอมรับ / ปฏิเสธ / ปิด

อัปเดตเมื่อ: 26/08/2022

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!