วิธีค้นหา Session ID ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ เมื่อผู้ใช้งานเว็บไซต์ต้องการเรียกดูความยินยอมในการใช้คุกกี้

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ รหัสเซสชัน ได้จากแผงสรุปความยินยอม โดยกดปุ่ม แสดงรายละเอียดความยินยอม ตามรูปด้านล่างหรือสามารถตรวจสอบได้จากคุกกี้ผ่าน developer tools ผ่าน menu ของ Google Chrome (หากท่านใช้โปรแกรมอื่นๆ ในการเปิดไซต์ โปรดตรวจสอบกับเจ้าของโปรแกรมนั้นๆ)ไปที่ Application แล้วค้นหาคุกกี้ที่ชื่อมีการขึ้นต้นด้วย cwc_consentแล้วนำค่าที่ได้มาทำการคำสั่ง atob ในแทบ consoleจะทำให้ได้ค่าของ ~session_id~ มา
โดยท่านสามารถค้นหาความยินยอมจาก Platform ของ Cookie Wow ตามตัวอย่างด้านล่าง

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!