Articles on: คำถามที่พบบ่อย

สามารถชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินได้หรือไม่

บทความเกี่ยวกับ: คำถามที่พบบ่อย

ได้ หากท่านต้องการชำระเงินด้วยวิธีการโอเนเงิน ท่านสามารถแจ้งเข้ามาที่ Live Chat ของ Cookie Wow และแจ้งแพลนที่ต้องการใช้ (เช่น แพลน Medium รายปี) รวมถึงข้อมูลในการออกใบแจ้งหนี้ (หากต้องการ) จากนั้นทางฝ่ายบัญชีจะดำเนินการให้ท่านต่อไป

อัปเดตเมื่อ: 08/07/2022

Updated on: 06/04/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!