Articles on: คำถามที่พบบ่อย

แบนเนอร์ไม่แสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ ทำอย่างไร

บทความเกี่ยวกับ: คำถามที่พบบ่อยการที่แบนเนอร์ไม่แสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะทำให้เว็บไซต์ของท่านมีการใช้ cookie โดยที่ไม่มีการยินยอมจากผู้ใช้ ซึ่งอาจจะเป็นการกระทำผิดตาม พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ได้

โดยการที่แบนเนอร์ไม่แสดงผลหรือทำงานผิดปกติสามารถเกิดได้จากหลายกรณีเช่น


มีการเรียกใช้งานคุกกี้แบนเนอร์ก่อนที่จะมีการดาวน์โหลดตัวสคริป cwc.js
สามารถแก้ไขได้โดย
ทำการยืนยันว่า cwc.js ดาวน์โหลดสำเร็จก่อนจะทำการเรียกใช้ https://cookiecdn.com/configs/:token

ทำการยืนยันว่าไม่มีดาวน์โหลด หรือเรียกใช้งานคุกกี้แบนเนอร์ผ่าน rocket loader, WP Rocket หรือบริการในลักษณะเดียวกันผู้ใช้มีการกดให้คำยินยอมแล้วแต่ตัวคุกกี้แบนเนอร์ ไม่บันทึกค่ามีผลให้เมื่อผู้ใช้กลับมาใช้งานอีกครั้ง ต้องทำการยืนยันคำยินยอมใหม่
สามารถแก้ไขได้โดย
ทำการยืนยันว่าโดเมนของคุกกี้แบนเนอร์ที่ใช้ตรงกันกับเว็บไซต์ของท่าน

อัปเดตเมื่อ: 19/09/2022

Updated on: 06/04/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!