บทความเกี่ยวกับ: Cookie Wow Tutorials

Consent Model รูปแบบความยินยอม

รูปแบบความยินยอมCookie Wow มีรูปแบบความยินยอม 3 ประเภทซึ่งประกอบด้วย

Opt-in -> รูปแบบความยินยอม Opt-in นั้นคุกกี้จะถูกปิดการทำงานไว้ตั้งแต่เริ่ม ซึ่งถึงแม้ว่าผู้ใช้งานจะกดให้ความยินยอมทั้งหมดคุกกี้ที่อยู่ในรูปแบบความยินยอมนี้ก็ยังไม่สามารถทำงานได้ ดังนั้นผู้ใช้งาน (เจ้าของข้อมูล) จะต้องระบุว่าพวกเขายินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง หรือการทำเครื่องหมายในช่องเพื่อยอมรับการเปิดใช้งานคุกกี้ในหมวดหมู่นั้นๆ จุดประสงค์คือเพื่อพิสูจน์ว่าผู้ใช้งาน (เจ้าของข้อมูล) ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าพวกเขายินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน


Opt-out -> รูปแบบความยินยอม Opt-out นั้นคุกกี้จะถูกเปิดการทำงานไว้พร้อมทำงาน ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานจะกดให้ความยินยอมทั้งหมดคุกกี้ที่อยู่ในรูปแบบความยินยอมนี้ก็จะทำงานทันที ทั้งนี้ผู้ใช้งาน (เจ้าของข้อมูล) สามารถปฏิเสธการยอมรับคุกกี้เหล่านี้ได้โดยการเลือกปิดการทำงานก่อนเลือกรับความยินยอมทั้งหมด


Notice-only -> รูปแบบความยินยอม Notice-only นั้นเป็นการแจ้งความยินยอมเท่านั้นโดยคุกกี้ในหมวดหมู่นี้ทั้งหมดจะถูกตั้งค่าเป็น "ใช้งานอยู่เสมอ" โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้ไม่สามารถปิดใช้งานหมวดหมู่คุกกี้ได้ และจะทำงานอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งาน (เจ้าของข้อมูล) ให้ความยินยอม


Tips : เนื่องจากการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีความแตกต่างในแต่ละประเทศ จึงส่งผลให้ความรับผิดชอบในการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบอย่างถูกต้องว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่มีการเก็บรวบรวมนั้นตกอยู่ที่เจ้าของเว็บไซต์ ดังนั้น บริษัทขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ท่านทำการตรวจสอบก่อนเริ่มใช้งานว่ารูปแบบของความยินยอมที่ท่านได้เลือกใช้นั้นสามารถใช้ได้และเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ ทั้งนี้ ทางบริษัทไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากการเลือกใช้รูปแบบของความยินยอมโดยท่านไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

อัปเดตเมื่อ: 21/10/2021

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!