บทความเกี่ยวกับ: Cookie Wow Tutorials

Cookie Scanner การสแกนคุกกี้

การสแกนคุกกี้เมื่อคุณทำการเพิ่มโดเมน Cookie Wow จะเริ่มทำการสแกนคุกกี้ที่อยู่บนเว็บไซต์ของคุณ และแสดงรายการคุกกี้ที่สแกนพบที่หน้า 'สแกนคุกกี้' บนแดชบอร์ดของ Cookie Wow

หลักการของการสแกนคุกกี้ที่อยู่บนเว็บไซต์นั้น Cookie Wow จะใช้ Cookie Crawler ในการระบุคุกกี้และสคริปต์ที่อยู่บนโดเมนของท่านทั้งหมด อย่างไรก็ตามในบางครั้งเราอาจจะไม่สามารถพบคุกกี้ได้ 100% ด้วยปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เวลาของการแสดงผลของคุกกี้ของแต่ละเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้ท่คุณตรวจสอบเองอีกครั้ง และท่านสามารถเพิ่มรายการคุกกี้ที่สแกนไม่พบได้ที่หน้า 'จัดการคุกกี้'

นอกจากการสแกนครั้งแรกแล้ว คุณสามารถสแกนคุกกี้บนเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ในภายหลัง โดยมีวิธีการดังนี้

ในหน้าแดชบอร์ด เลือกเมนู'สแกนคุกกี้' แล้วคลิก 'สแกนคุกกี้'ระบุจำนวน URL ที่ต้องการสแกนโดยที่คุณจะมีจำนวน URL ที่สามารถสแกนได้ในแต่ละวันจำกัดตามแพ็กเกจของท่านตามรูปด้านล่างหมายเหตุ จำนวนจำกัดเป็นจำนวน URL ต่อ 1 วัน และต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งานที่รวมทุกโดเมน เช่น หากคุณใช้แพ็กเกจ Medium และมีโดเมน A และ B แล้วทำการสแกนคุกกี้บนโดเมน A ไป 10 URL คุณจะเหลือจำนวน URL ที่สแกนได้ 9,990 URL สำหรับใช้สแกนโดเมน A หรือโดเมน B ก็ได้ในวันเดียวกัน หลังจากนั้นในวันถัดมา คุณจะได้รับจำนวนจำกัดในการสแกนเว็บไซต์กลับมาดังเดิมคือ 10,000 URL

หากต้องการยกเว้น URL ที่ต้องการสแกน หรือต้องการระบุ URL ที่ต้องการสแกนอย่างเฉพาะเจาะจง ท่านสามารถตั้งค่าได้โดยคลิกที่ 'การตั้งค่าขั้นสูง'ระบุ URL ที่ต้องการยกเว้น หรือต้องการสแกนคลิก 'สแกนคุกกี้' แล้วรอจนกว่าผลการสแกนจะปรากฏ

เมื่อคุณทำการสแกนคุกกี้แล้ว Cookie Wow จะสามารถแสดงผล

ชื่อ: ชื่อสำหรับใช้ในการเก็บข้อมูลคุกกี้
โดเมน:โดเมนที่คุกกี้ทำงานอยู่
ประเภท: จำแนกว่าเป็น Script หรือ Cookie
ระยะเวลาคุกกี้: ระยะเวลาที่คุกกี้นั้น ๆ ทำงานอยู่
หมวดหมู่ของคุกกี้ -> หมวดหมู่ของคุกกี้ โดย Cookie Wow สามารถระบุหมวดหมู่สำหรับคุกกี้ที่พบบ่อยบางรายการได้โดยอัตโนมัติ อ่านรายการคุกกี้ที่ Cookie Wow สามารถระบุหมวดหมู่ได้ ที่นี่

คุณสามารถตรวจสอบรายการ URL ที่ถูกสแกนแล้วที่ 'รายการ URL ที่ถูกสแกนแล้ว' ใต้ปุ่มสแกนคุกกี้


หลังจากที่สแกนคุกกี้เสร็จสิ้นแล้ว ในขั้นตอนถัดไปคุณอาจจัดหมวดหมู่ของคุกกี้ที่ยังไม่ถูกระบุหมวดหมู่ โดยสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนการการจัดหมวดหมู่คุกกี้ได้ ที่นี่

อัปเดตเมื่อ: 07/07/2022

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!