บทความเกี่ยวกับ: วิธีรักษาสถิติใน Google Analytics ด้วย IP Anonymization

[สำหรับ GA ที่ติดตั้งผ่าน HTML ] วิธีเก็บสถิติของผู้ใช้งานได้แบบ Anonymous ก่อนผู้ใช้งานกดให้ความยินยอม

วิธีการทำให้ Google Analytics เก็บสถิติของผู้ใช้งานได้แบบ Anonymous ก่อนผู้ใช้งานกดให้ความยินยอม สำหรับเว็บไซต์ที่ติดตั้ง Google Analytics ผ่าน HTMLสำหรับเว็บไซต์ที่ติดตั้ง Google Analytics ผ่าน Google Tag Manager ไม่ใช่ผ่าน HTML อ่านวิธีการตั้งค่าที่นี่

หมายเหตุ : ในกรณีที่เว็บไซต์ของคุณมีการเก็บข้อมูลที่ระบุตัวตนได้เพื่อนำไปวิเคราะห์หรือทำการตลาดนั้น จำเป็นจะต้องขอความยินยอมจากลูกค้าก่อนตามกฎหมาย PDPA อย่างไรก็ตามหากคุณมีความต้องการที่จะให้จำนวนผู้ชมเว็บไซต์ขึ้นตามจริงนั้น โดยไม่จำกัดแค่ผู้ชมเว็บไซต์ที่ให้ความยินยอมเท่านั้น คุณสามารถทำการ Anonymize ก่อนก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้
หลักการ: ทำให้ Google Analytics เก็บข้อมูลแบบไม่ใช้คุกกี้และทำให้ระบุตัวตนได้ยาก (Anonymized IP) ทันทีที่มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้ามาที่เว็บไซต์โดยยังไม่ได้กดยอมรับ analytic cookies หลังจากผู้ใช้งานกดยอมรับ analytic cookies บนแบนเนอร์ของ Cookie Wow แล้วจึงอนุญาตให้ Google Analytics เก็บข้อมูลแบบปกติที่ระบุตัวตนได้ (ใช้คุกกี้)


-


ในหน้าจัดการคุกกี้ ให้ย้ายสคริปต์ https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=<GTM-KEY> และ https://www.google-analytics.com/analytics.js ที่อยู่ในหมวดหมู่ Analytics ไปอยู่ในหมวดหมู่ Necessary

เพิ่มโค้ดและ Slug เข้าไปในสคริปต์ของ Google Analytics


โดยปกติ โค้ดสำหรับ Google Analytics จะมีรูปแบบดังนี้

<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
 gtag('js', new Date());

 gtag('config', '<GA_MEASUREMENT_ID>');
</script>ดังนั้นให้เพิ่ม โดยแทน category-slug ด้วย slug ของแต่ละ Category ท่ีต้องการจะใช้เป็นเงื่อนไข (สามารถอ่านวิธีการหา Slug ของแต่ละ Category ได้ ที่นี่ )

<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
 gtag('js', new Date());

 if (window.cwcIsUserAccept && window.cwcIsUserAccept('category-slug')) {
  gtag('config', '<GA_MEASUREMENT_ID>')
 } else {
  gtag('config', '<GA_MEASUREMENT_ID>', { client_storage: 'none', anonymize_ip: true })
 }
</script>สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Options ของ gtag สามารถดูเพิ่มเติมได้จาก ลิงก์นี้

อัปเดตเมื่อ: 15/10/2021

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!