Slug ของหมวดหมู่คุกกี้

Cookie Wow ได้จัดให้มี slug ที่เป็นตัวแปรแทนแต่ละหมวดหมู่ของคุกกี้เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานกับโค้ดต่าง ๆ เช่น ให้ Google Analytics เก็บสถิติแบบ Anonymous ก่อนผู้ใช้งานให้ความยินยอม

วิธีการหา Slug ของ แต่ละ Cookie Category

เข้าสู่ระบบ Cookie Wow
เลือกโดเมนที่ท่านต้องการ
ไปที่เมนูจัดการคุกกี้
เลือกหมวดหมู่คุกกี้ที่ท่านต้องการจากรายการหมวดหมู่ของคุกกี้ทั้งหมดในฝั่งซ้ายมือ (ตามรูป)
กด ดูรายละเอียด ที่อยู่หลังชื่อ Category นั้นๆCopy slug ไปใช้งานได้ทันที

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!