วิธีการทำให้ Google Analytics เก็บสถิติของผู้ใช้งานได้แบบ Anonymous ก่อนผู้ใช้งานกดให้ความยินยอม สำหรับเว็บไซต์ที่ติดตั้ง Google Analytics ผ่าน HTML

สำหรับเว็บไซต์ที่ติดตั้ง Google Analytics ผ่าน Google Tag Manager ไม่ใช่ผ่าน HTML อ่านวิธีการตั้งค่าที่นี่

หลักการ: ทำให้ Google Analytics เก็บข้อมูลแบบไม่ใช้คุกกี้และทำให้ระบุตัวตนได้ยาก (Anonymized IP) ทันทีที่มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้ามาที่เว็บไซต์โดยยังไม่ได้กดยอมรับ analytic cookies
หลังจากผู้ใช้งานกดยอมรับ analytic cookies บนแบนเนอร์ของ Cookie Wow แล้วจึงอนุญาตให้ Google Analytics เก็บข้อมูลแบบปกติที่ระบุตัวตนได้ (ใช้คุกกี้)

ในหน้าจัดการคุกกี้ ให้ย้ายสคริปต์ https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=<GTM-KEY> และ https://www.google-analytics.com/analytics.js ที่อยู่ในหมวดหมู่ Analytics ไปอยู่ในหมวดหมู่ Necessary

เพิ่มโค้ดและ Slug เข้าไปในสคริปต์ของ Google Analytics

โดยปกติ โค้ดสำหรับ Google Analytics จะมีหน้าตาแบบนี้

<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag('js', new Date());

gtag('config', '<GA_MEASUREMENT_ID>');
</script>


ให้เพิ่มเป็นดังนี้ โดยแทน category-slug ด้วย slug ของแต่ละ Category ท่ีต้องการจะใช้เป็นเงื่อนไข (อ่านวิธีการหา Slug ของแต่ละ Category ได้ ที่นี่ )

<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag('js', new Date());

if (window.cwcIsUserAccept && window.cwcIsUserAccept('category-slug')) {
gtag('config', '<GA_MEASUREMENT_ID>')
} else {
gtag('config', '<GA_MEASUREMENT_ID>', { client_storage: 'none', anonymize_ip: true })
}
</script>


สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Options ของ gtag สามารถดูเพิ่มเติมได้จาก ลิงก์นี้
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!