สำหรับเว็บไซต์หลายภาษา (multilingual) คุณสามารถปรับเปลี่ยนการแสดงผลภาษาของ Cookie Banner ได้ตามหน้าเว็บของคุณ
โดยสามารถเลือกภาษาที่เป็นค่าตั้งต้นของระบบได้ เช่น ระหว่าง ไทย - อังกฤษ เป็นต้น

การระบุภาษาให้กับ Cookie Banner
โดยมาตรฐานของการทำเว็บหลายภาษา เว็บไซต์ของคุณจำเป็นต้องระบุตัวย่อของภาษาไว้ที่ attribute ใน tag html
เช่น <html lang="th"> สำหรับกรณีที่เป็นเว็บภาษาไทย
หรือ <html lang="en"> สำหรับเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอังกฤษ
ซึ่ง Cookie Banner จะทำการเปลี่ยนภาษาของ Banner ตาม attribute lang ที่คุณระบุไว้ที่ html tag

การเปลี่ยนภาษาของ Cookie Banner โดยใช้ JavaScript API
บางกรณีเว็บไซต์ของคุณอาจจะเป็น Client-side web application ซึ่งเวลาที่ User เปลี่ยนภาษา ตัวระบบอาจจะไม่ได้ Reload หน้าเว็บใหม่ทั้งหน้า
คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของ Banner ได้ ด้วยคำสั่ง JavaScript ดังนี้

window.cwcCookieBanner.setLang('th') //สำหรับภาษาไทย หรือ
window.cwcCookieBanner.setLang('en') // สำหรับภาษาอังกฤษ


ทั้งนี้ก่อนที่คุณจะแสดงเนื้อหาใน Banner รวมถึงรายละเอียดของ Cookies อย่างถูกต้องจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเนื้อหาตามแต่ละภาษานั้นในระบบหลังบ้านของ Cookie Wow หากได้เพิ่มเนื้อหาไว้แล้วก็จะแสดงอย่างถูกต้องตามการตั้งค่าภาษาในหน้าเว็บของคุณ######
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!