บทความเกี่ยวกับ: การปรับแต่ง Banner

การใช้งาน Banner กับเว็บหลายภาษา (Multilingual)

สำหรับเว็บไซต์หลายภาษา (multilingual) คุณสามารถปรับเปลี่ยนการแสดงผลภาษาของ Cookie Banner ได้ตามหน้าเว็บของคุณ
โดยสามารถเลือกภาษาที่เป็นค่าตั้งต้นของระบบได้ เช่น ระหว่าง ไทย - อังกฤษ - จีน - ญี่ปุ่น เป็นต้น


โดยมาตรฐานของการทำเว็บหลายภาษา เว็บไซต์ของคุณจำเป็นต้องระบุตัวย่อของภาษาไว้ที่ attribute ใน tag html
เช่น <html lang="th"> สำหรับกรณีที่เป็นเว็บภาษาไทย
หรือ <html lang="en"> สำหรับเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอังกฤษ
หรือ <html lang="zh"> สำหรับเว็บไซต์ที่เป็นภาษาจีน
หรือ <html lang="ja"> สำหรับเว็บไซต์ที่เป็นภาษาญี่ปุ่น
ซึ่ง Cookie Banner จะทำการเปลี่ยนภาษาของ Banner ตาม attribute lang ที่คุณระบุไว้ที่ html tag


บางกรณีเว็บไซต์ของคุณอาจจะเป็น Client-side web application ซึ่งเวลาที่ User เปลี่ยนภาษา ตัวระบบอาจจะไม่ได้ Reload หน้าเว็บใหม่ทั้งหน้า
คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของ Banner ได้ ด้วยคำสั่ง JavaScript ดังนี้

window.cwcCookieBanner.setLang('th') //สำหรับภาษาไทย หรือ
window.cwcCookieBanner.setLang('en') // สำหรับภาษาอังกฤษ
window.cwcCookieBanner.setLang('zh') //สำหรับภาษาจีน
window.cwcCookieBanner.setLang('ja') // สำหรับภาษาญี่ปุ่น


ทั้งนี้ก่อนที่คุณจะแสดงเนื้อหาใน Banner รวมถึงรายละเอียดของ Cookies อย่างถูกต้องจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเนื้อหาตามแต่ละภาษานั้นในระบบหลังบ้านของ Cookie Wow หากได้เพิ่มเนื้อหาไว้แล้วก็จะแสดงอย่างถูกต้องตามการตั้งค่าภาษาในหน้าเว็บของคุณ######

อัปเดตเมื่อ: 26/05/2022

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!