ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่ง Cookie Banner CSS ต่างๆ ได้จากใน Menu ปรับแต่งแบนเนอร์ และ ปรับแต่ง CSSโดยเลือกจาก Class ที่ Cookie Wow ได้จัดเตรียมให้ดังนี้

cwc-float-container
cwc-banner-container
cwc-banner-content
cwc-banner-content-main
cwc-banner-title
cwc-banner-desc
cwc-banner-policy-link
cwc-banner-content-aside
cwc-accept-button-wrapper
cwc-accept-button
cwc-setting-button-wrapper
cwc-setting-button


โดยที่ท่านสามารถเขียนได้เหมือนการเขียน CSS ทั่วไปใน Input ของเราได้เลย

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!