บทความเกี่ยวกับ: การปรับแต่ง Banner

วิธีการปรับแต่ง Cookie Banner CSS

ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่ง Cookie Banner CSS ต่างๆ ได้จากใน Menu ปรับแต่งแบนเนอร์ และ ปรับแต่ง CSSโดยเลือกจาก Class ที่ Cookie Wow ได้จัดเตรียมให้ดังนี้

cwc-float-container
cwc-consent-summary-container
cwc-banner-container
cwc-banner-content
cwc-banner-content-main
cwc-banner-title
cwc-banner-desc
cwc-banner-policy-link
cwc-banner-content-aside
cwc-accept-button-wrapper
cwc-accept-button
cwc-setting-button-wrapper
cwc-setting-button


โดยที่ท่านสามารถเขียนได้เหมือนการเขียน CSS ทั่วไปใน Input ของเราได้เลยในบางกรณีที่ CSS ข้างต้นไม่สามารถเปลี่ยน style ของ element ได้ให้ท่านลองเพิ่ม Specificity ของ selector เช่น

.cwc-preference-header span,
.cwc-preference-header button, {
  font-family: "Noto Sans";
}
.cwc-save-setting-wrapper button {
  font-family: "Noto Sans";
}

เพื่อให้ CSS ของท่านสามารถ override ค่า default ของแบนเนอร์เราได้

อัปเดตเมื่อ: 14/06/2022

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!