ปัจจุบันผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยน font-family ได้โดยการให้นักพัฒนาเพิ่ม CSS บนเว็บไซต์ดังนี้

.cwc-cookie-banner-ui-sdk,
.cwc-cookie-banner-ui-sdk button,
.cwc-cookie-banner-ui-sdk span,
.cwc-cookie-banner-ui-sdk a {
font-family: 'Kanit', sans-serif !important;
}


โดยจากโค้ดด้านบน font-family: 'Kanit', sans-serif !important; สามารถเปลี่ยนเป็น font-family ตามที่ท่านต้องการได้
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!