ทำไมต้องมี Cookie Scanner
เครื่องมือ Cookie Scanner เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยสแกนคุกกี้โดยอัตโนมัติพร้อมทั้งช่วยให้การจัดหมวดหมู่คุกกี้บนเว็บไซต์คุณเป็นไปอย่างสะดวก
-
เมื่อคุณทำการสแกนคุกกี้ Cookie Wow จะสามารถแสดงผล

ชื่อ -> ชื่อสำหรับใช้ในการเก็บข้อมูลคุกกี้

โดเมน -> โดเมนที่คุกกี้ทำงานอยู่

ประเภท -> จำแนกว่าเป็น Script หรือ Cookie
- Cookie : คุกกี้ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการใช้เว็บเบราว์เซอร์เข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ โดยจะทำหน้าที่จดจำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเว็บไซต์
- Script : Javascript

ระยะเวลาคุกกี้ -> ระยะเวลาที่คุกกี้นั้นๆทำงานอยู่

หมวดหมู่ของคุกกี้ -> หมวดหมู่ที่ Cookie Wow สแกนเจออัตโนมัติและกรณีที่ไม่เจอนั้นสามารถระบุหมวดด้วยตัวเองได้

Cookie Scanner ทำงานอย่างไร
เมื่อคุณเพิ่มโดเมนของเว็บไซต์ของคุณ Cookie Wow จะทำการสแกนเว็บไซต์อัตโนมัติ หรือคุณสามารถกดเลือกสแกนคุกกี้ด้วยตัวคุณเองได้ตลอดเวลาที่ ปุ่มสแกนคุกกี้ ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบคุกกี้และสคริปต์ต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นั้นๆ โดยคุณสามารถดูลิสต์ของคุกกี้และสคริปต์ทั้งหมดที่ถูกสแกนได้ในเมนูสแกนคุกกี้ (Cookie Scanner) บนหน้าแดชบอร์ด

ขั้นตอนการสแกนคุกกี้และการจัดหมวดหมู่

เมื่อคุณเพิ่มโดเมนของเว็บไซต์ของคุณ Cookie Wow จะทำการสแกนเว็บไซต์อัตโนมัติหรือคุณสามารถกดเลือกสแกนคุกกี้ด้วยตัวคุณเองได้ตลอดเวลาที่ ปุ่ม สแกนคุกกี้ ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบคุกกี้และสคริปต์ต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นั้นๆ โดยจากนั้นคุณสามารถดูลิสต์ของคุกกี้และสคริปต์ทั้งหมดที่ถูกสแกนได้ในเมนูสแกนคุกกี้ (Cookie Scanner) บนหน้าแดชบอร์ดโดยในตารางของรายการคุกกี้ที่พบจะมีคอลัมน์หมวดหมู่ของคุกกี้ (Category) ซึ่งจะเป็น drop down list ให้เลือกหมวดหมู่ของคุกกี้ต่าง ๆ

โดย Cookie Wow จะทำการกำหนดหมวดหมู่ของคุกกี้บางรายการที่ถูกพบเห็นได้บ่อยไว้ล่วงหน้า เช่น คุกกี้จาก Google Analytics (_ga) จะถูกกำหนดให้เป็นหมวดหมู่ Analytics โดยเราจะกำหนดหมวดหมู่ของคุกกี้ตาม https://cookiedatabase.org/

สำหรับคุกกี้ที่ยังไม่ถูกจัดหมวดหมู่คุกกี้นั้น ๆ จะยังไม่ถูกดึงไปที่หน้าจัดการคุกกี้และยังไม่ถูกตั้งค่าให้เป็นคุกกี้ที่ถูกบล็อกโดยอัตโนมัติจนกว่าท่านจะกำหนดหมวดหมู่ให้กับคุกกี้นั้น ๆ คุกกี้ที่ Cookie Wow ไม่ได้ระบุหมวดหมู่คุกกี้ให้นั้นคุณสามารถระบุหมวดหมู่เพิ่มเติมด้วยตัวเองได้โดยศึกษาเพิ่มเติมที่ List of cookies )คุกกี้ที่ถูกกำหนดหมวดหมู่แล้วเท่านั้นจะถูกดึงไปที่หน้าจัดการคุกกี้ (Manage Cookies) > ขั้นตอนการใช้งานหน้าจัดการคุกกี้ โดยคุกกี้ทั้งหมดที่อยู่ในหน้าจัดการคุกกี้นั้นจะถูกตั้งค่าให้เป็นคุกกี้ที่จะถูกบล็อกโดยอัตโนมัติก่อนได้รับความยินยอมตามหมวดหมู่จากผู้ใช้งาน
อย่างไรก็ตามคุณสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบความยินยอมได้ภายหลัง (ศึกษาเพิ่มเติมได้ ที่นี่)การจัดหมวดหมู่คุกกี้มีความสำคัญอย่างไร : ความแตกต่างของหมวดหมู่คุกกี้เป็นเรื่องสำคัญว่าคุกกี้ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ประเภทใดที่จำเป็นจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ก่อนที่จะเปิดใช้งานจะได้รับความคุ้มครองเข้มงวดถึงระดับไหนตาม PDPA เจ้าของเว็บไซต์จึงจำเป็นจะต้องจัดหมวดหมู่คุกกี้ให้ถูกต้องเพื่อระวังป้องกันไม่ให้เกิดข้อพิพาทหรือความรับผิดตาม PDPA ที่อาจเกิดขึ้น เช่น กรณีใช้งานคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) ที่ไม่จำเป็นนั้น (Non-necessary cookies) ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ก่อนเปิดใช้งาน ศึกษาเพิ่มเติมได้ ที่นี่
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!