บทความเกี่ยวกับ: Cookie Wow Tutorials

Manage Cookies การจัดการคุกกี้

Cookie คืออะไร"คุกกี้" เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่แสดงประวัติการเข้าชมเว็บไซต์และการดาวน์โหลด ซึ่งประโยชน์และความจำเป็นของคุกกี้ก็คือเมื่อเราเคยเข้าใช้งานเว็บไซต์หนึ่งแล้ว คุกกี้จะจดจำข้อมูลหลายรูปแบบ เช่น ตำแหน่งโลเคชั่นของผู้ใช้งาน ภาษาการใช้งานหน้าเว็บ หรือข้อมูลของผู้ใช้เพื่อทำการตลาดโฆษณาแบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย (Targeting ads) ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของเราจดจำเว็บไซต์นั้นได้เมื่อกลับเข้าไปใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง การใช้ไฟล์คุกกี้ถือเป็นการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกัน ดังนั้น เจ้าของเว็บไซต์หรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งผู้ใช้งานเพื่อขอความยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วย


การจัดการคุกกี้และหมวดหมู่ของคุกกี้สำคัญอย่างไรเนื่องจากประเภทของคุกกี้เป็นตัวกำหนดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลว่าเป็นข้อมูลประเภทใดและจะได้รับความคุ้มครองตาม PDPA เข้มงวดอย่างไรบ้าง โดยวัตถุประสงค์ ข้อมูลที่เก็บรวบรวม คุกกี้ที่แชร์ร่วมกับบุคคลอื่น ดังนั้นความแตกต่างของคุกกี้จึงเป็นเรื่องสำคัญว่าข้อมูลประเภทใดจะได้รับความคุ้มครองเข้มงวดถึงระดับไหนตาม PDPA

หมวดหมู่ของคุกกี้คุกกี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies) กับ คุกกี้ที่ไม่จำเป็น (Non-Necessary Cookies) ความจำเป็นก็ตามชื่อของคุกกี้เลยว่าคุกกี้ตัวไหนที่สำคัญกับระบบการทำงานของเว็บไซต์ก็จะเรียกว่าคุกกี้ที่จำเป็น ซึ่งคุกกี้ทั้ง 2 ประเภทนี้จะได้รับความคุ้มครองตาม PDPA แตกต่างกันและการขอความยินยอมให้ใช้หรือเก็บรวบรวมคุกกี้ก็จะต่างไปด้วย

ตัวอย่างหมวดหมู่คุกกี้คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies) ซึ่งจะช่วยทำให้เว็บไซต์ใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เช่น การเข้าระบบเว็บไซต์ Log in หรือการชำระเงินผ่าน E-payment

คุกกี้ที่ไม่จำเป็น (Non-Necessary Cookies)
คุกกี้เก็บข้อมูลการใช้งาน (Analytic หรือ Statistics หรือ Performance Cookies) เป็นคุกกี้ทางสถิติที่รวบรวมและรายงานข้อมูลสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
คุกกี้ฟังก์ชันการทำงาน (Preferences หรือ Functional Cookies) ที่เป็นการบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน เช่น จดจำการ log in ทำให้การเข้าใช้งานเว็บไซต์ครั้งต่อไปไม่ต้อง log in ซ้ำอีก และภาษาในเว็บไซต์ที่เราเลือกใช้
คุกกี้โฆษณา (Marketing cookies) ซึ่งมักเป็นคุกกี้จากเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เผยแพร่หรือลงโฆษณา มีไว้ใช้ติดตามผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องและที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้งานรายบุคคล

รูปแบบความยินยอมคุณสามารถตั้งค่าเปิดการทำงานตลอดเวลาของ คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies) ได้ แต่จำเป็นต้องขอความยินยอมจาก คุกกี้ที่ไม่จำเป็น (Non-Necessary Cookies เช่น คุกกี้เก็บข้อมูลการใช้งาน (Analytic , Statistics หรือ Performance Cookies) และ คุกกี้โฆษณา (Marketing cookies) เพราะจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนเท่านั้น


โดยคุณสามารถศึกษา ขั้นตอนการจัดการคุกกี้ (Manage Cookies) เพิ่มเติมได้ ที่นี่

อัปเดตเมื่อ: 21/10/2021

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!