การเผยแพร่เวอร์ชันเพื่อขอความยินยอมจากผู้ใช้งานอีกครั้ง

Publish Version หรือเผยแพร่เวอร์ชัน คือการบันทึกเวอร์ชันของแบนเนอร์คุกกี้และทำให้แบนเนอร์คุกกี้ปรากฎบนเว็บไซต์เพื่อขอความยินยอมในการใช้คุกกี้จากผู้ใช้งานใหม่อีกครั้ง

เมื่อไหร่ที่ควรเผยแพร่เวอร์ชันเพื่อขอความยินยอมใหม่อีกครั้ง ?

มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา และวัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้ในแต่ละหมวดหมู่
มีการปรับเปลี่ยนข้อความบนแบนเนอร์คุกกี้ที่อาจทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจความหมายของวัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้เปลี่ยนแปลงไป
มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายคุกกี้
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!